דרכי הגעה וחניונים

אתר החרמון נווה אטיב.  
wazeUP-androappinfo                                                                      

הכוונה עם waze

חניונים:  

יש להחנות לפי הנחיות הסדרנים.
אין לחסום בשום אופן ציר חירום של צהל – רכב אשר יחסום ציר חירום יוזז מהדרך וכל נזק יהיה באחריות בעלי הרכב בלבד.